Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

     Με την υπ΄αριθμ. 14/27-9-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής η έναρξη του Πρωταθλήματος της Β΄ Κατηγορίας ορίστηκε στις 9-10-2016 ημέρα Κυριακή.