Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Βασικά σημεία αλλαγών  του νέου ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων περιόδου 2018-2019

Αρθρο14 (παρ. 2)

Οι αριθμοί της φανέλας των ποδοσφαιριστών στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ( και στην Γ΄ Εθνική) πρέπει να κυμαίνονται από το 1 έως το 18 να έχουν μόνο ένα χρώμα και να μην περιέχουν ούτε διαφημιστικά, ούτε διακοσμητικά στοιχεία.

Άρθρο14 (παρ. ε)

Απαγορεύεται η προβολή ή η διαφήμιση προϊόντων καπνού ή δυνατών αλκοολούχων ποτών, όπως επίσης και συνθήματα ή μηνύματα πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής φύσεως.

Άρθρο14 (παρ. στ)

Στις εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών, επιτρέπεται η αναγραφή του αριθμού, του ονόματος του ποδοσφαιριστή, η επωνυμία της ομάδος, το έμβλημα, η επίσημη μασκότ, της ομάδος, η σημαία της χώρας, οι επίσημοι χορηγοί της ομάδος, το σχηματικό ή λεκτικό λογότυπο ή επωνυμία του κατασκευαστή της εμφάνισης, απεικόνιση σε σχέση με τους εθνικούς τίτλους, όπως και να είναι έγχρωμες.

Άρθρο 15 (παρ. γ.)

Τυχόν συμμετοχή ποδοσφαιριστή (δικαιούμενου να αγωνιστεί) με άλλον αριθμό φανέλας από αυτόν που είχε δηλωθεί ή ακόμη και με φανέλα άλλου ποδοσφαιριστή, δεν συνιστά αντικανονική συμμετοχή του στον αγώνα, όμως η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή,  στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα από 50,00 έως 300,00 Ευρώ.

Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες - Άρθρο 19 παρ. 17

Στον παρόντα κανονισμό όπου αναφέρεται «συμμετοχή ποδοσφαιριστή», εννοείται η αγωνιστική συμμετοχή του στον αγώνα και όχι απλά η αναγραφή του στο Φ.Α.

 Άρθρο 21 (παρ.3ε)

Εάν μία ομάδα αποχωρήσει από έναν αγώνα μετά την έναρξή του, τιμωρείται με αφαίρεση πέντε (5) βαθμών από την τρέχουσα και πέντε (5) βαθμών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο και χρηματική ποινή  έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία.

Άρθρο 22 (παρ. 7)

Η πρόσκληση( ανακοίνωση προγράμματος) ομάδας για να συμμετάσχει στους αγώνες πρωταθλήματος γίνεται με την κοινοποίηση εντός τριών (3) ημερών για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πριν την ημέρα διεξαγωγής τους.

Ειδικά για περιπτώσεις αγώνων κατάταξης (play off και play out), μπαράζ ή άλλων εκτάκτων περιπτώσεων, η σχετική προθεσμία ορίζεται σε δύο (2) ημέρες.

Η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ή για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του προέδρου της  ΕΠΣ, ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία.

Άρθρο 29(παρ. 5 α, β)

Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα διαδικτυακής (μέσω ίντερνετ) μετάδοσης των Πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ, ρυθμίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τις προκηρύξεις της οικείας διοργανώτριας.

β) Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων μεταξύ ενός σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα, ανεξαρτήτως υπάρξεως και ύψους τιμήματος, θα πρέπει να εγκρίνεται από την κατά περίπτωση διοργανώτρια, την οικεία Ένωση για τα τοπικά πρωταθλήματα και την Ε.Π.Ο. για το πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα προ του αγώνα.

Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια

Άρθρο 38.

Για την ανάδειξη της κυπελλούχου της, όλες οι ΕΠΣ διοργανώνουν, Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων της επικράτειάς τους, στο οποίο θα μετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, οι ομάδες της Α’  κατηγορίας των ΕΠΣ και προαιρετικά οι υπόλοιπες ομάδες και οι ερασιτεχνικές ομάδες σωματείων που ίδρυσαν ΠΑΕ (οι τελευταίες δικαιούνται να συμμετέχουν, μόνον εφόσον συμμετέχουν και στα πρωταθλήματα της οικείας ΕΠΣ).

Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής από τα υποχρεούμενα να συμμετάσχουν σωματεία, συνεπάγεται με τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο.

Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια (500) ευρώ.

Οι διοργανώτριες ΕΠΣ με τις οικείες προκηρύξεις ρυθμίζουν όλα τα θέματα που αφορούν την διοργάνωση του κυπέλλου τους.

Η Κυπελλούχος κάθε Ε.Π.Σ.  συμμετέχει στο ενιαίο Κύπελλο Ελλάδος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ –αν δεν συμμετάσχει τιμωρείται με μηδενισμό στο πρώτο επόμενο αγώνα πρωταθλήματος και χρηματικό πρόστιμο.

Ο θεσμός του ενιαίου Κυπέλλου Ερασιτεχνών παύει να υφίσταται πλέον.

ΠΕΡΙ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται.

Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.

 Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ- Ε.Π.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής.

Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.