Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Όπως γνωρίζετε στα πλαίσια του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού 679/2016 θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι με το άθλημα του ποδοσφαίρου, μέλη σωματείων, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, παρατηρητές, να υπογράψουν την ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν βεβαίως συμφωνούν.
‘Όπως σας έχουμε ενημερώσει εγκαίρως από 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, προϋπόθεση συμμετοχής σε ποδοσφαιρικό αγώνα για οποιοδήποτε ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή οιασδήποτε ηλικίας, είναι η υποβολή στην ‘Ενωση της ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ, αν φυσικά συμφωνεί.

Η ‘Ενωση υποχρεούται με την υποβολή της πράξης συναίνεσης του κάθε σωματείου, να εκδίδει ονομαστική βεβαίωση (όπως περίπου είναι η κατάσταση υγείας) και η οποία θα προσκομίζεται από το σωματείο στον διαιτητή, πριν την έναρξη του αγώνα και μόνο οι αναγραφόμενοι στην βεβαίωση αυτή της Ε.Π.Σ. θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αν φυσικά πληρούν και τους άλλους όρους που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Η υποβολή των πράξεων συναίνεσης στην ‘Ενωση δεν συνεπάγεται αυτόματα και την χορήγηση της βεβαίωσης, διότι όλες οι πράξεις όλων των σωματείων ανδρικών και υποδομών, θα σταλούν ηλεκτρονικά στην Ε.Π.Ο. και μετά την έγκριση, θα χορηγείται η βεβαίωση.

Κατόπιν τούτου, εγκαίρως παρακαλούμε τα σωματεία να προσκομίσουν τις πράξεις συναίνεσης των ποδοσφαιριστών τους έγκαιρα για να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, να έχουν καταθέσει τις πράξεις συναίνεσης αλλά να αδυνατούμε να χορηγήσουμε την βεβαίωση λόγω μη αποστολής στην Ε.Π.Ο. και δεδομένου ότι την εποχή εκείνη θα υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας λόγω της έκδοσης δελτίων και χορήγησης βεβαιώσεων καταστάσεων υγείας.

Υπόδειγμα με τα έντυπα  ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ σας έχουν αποσταλεί στο φάκελο μαζί με τις  Προκηρύξεις πρωταθλημάτων - Κυπέλλου και Κανονισμό μεταγραφών».
Η πράξη αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

Να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή διότι είναι τέσσερα διαφορετικά έντυπα και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανά περίπτωση δηλαδή: 1. ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, 2. ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, 3. ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, 4. ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ.