Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ Καστοριάς  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Πέμπτη 22/08/2019 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1) Ενημέρωση Προέδρου.
2) Προτάσεις Μελών Ε.Ε 
3) Επικύρωση Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου αγωνιστικής περιόδου 2019-2020
4) Χορηγοί Πρωταθλημάτων.
5) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
6) Ενημέρωση Ταμείου
7) Ενημέρωση Συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα
8) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.
Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη άλλο θέμα θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Γραμματεία της Ένωσης.