Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ


Ενημερώνουμε τα σωματεία της δύναμής μας ότι, για την έκδοση της Βεβαίωσης της Περιφέρειας και του αρμόδιου τμήματος αυτής, δηλαδή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, απαιτούνται τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99 βιβλία θεωρημένα. 

Η βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο κάθε σωματείο. 

Υπενθυμίζεται πως τα βιβλία που πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά κάθε σωματείο και πρέπει να προσκομίζονται στη Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας είναι:

Βιβλίο Μητρώου Μελών

Βιβλίο Μητρώου Αθλουμένων Μελών

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 

Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων

Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων