Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε της Ε.Π.Σ Καστοριάς σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων (33-37 και 41-42) του καταστατικού  της Ένωσης, καλεί τα μέλη της Ε.Ε. σε τακτική συνεδρίαση  την Τετάρτη 10/06/2020 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Τροποποίηση των προκηρύξεων πρωταθλημάτων και κυπέλλου περιόδου 2019-2020 και
αναδιάρθρωση κατηγοριών περιόδου 2020-2021.
2. Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε, για Εκτακτη Γεν. Συνέλευση ΕΠΟ 16/06/2020) και Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 30/06/2020.
3. Ορισμός ημερομηνίας για Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση  σωματείων Ε.Π.Σ.
4. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
5. Αλληλογραφία.

Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να εντάξει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.