Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ