Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Γ.Γ.Α.- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α. 


 https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_27_07_2021.pdf