Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α ΓΥΡΟΣ)

 1η αγωνιστική

ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΠΟΛΥΚΑΠΡΗ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 

2η αγωνιστική

ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΠΡΗΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΑΟ ΚΑΣΤΩΡ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 

3η αγωνιστική

ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980ΠΟΛΥΚΑΠΡΗ
ΑΟ ΚΑΣΤΩΡΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ 

4η αγωνιστική

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980
ΠΟΛΥΚΑΠΡΗΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 

5η αγωνιστική

ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣΜΑΥΡΟΧΩΡΙ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΑΟ ΚΑΣΤΩΡΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΠΟΛΥΚΑΠΡΗ
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

6η αγωνιστική

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ
ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΑΟ ΚΑΣΤΩΡ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΠΡΗ 

7η αγωνιστική

ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980
ΑΟ ΚΑΣΤΩΡΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΑΥΡΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΠΡΗΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ 

8η αγωνιστική

ΑΟ ΚΑΣΤΩΡΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΠΟΛΥΚΑΠΡΗ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 

9η αγωνιστική

ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΟ ΚΑΣΤΩΡ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980
ΠΟΛΥΚΑΠΡΗΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΜΑΥΡΟΧΩΡΙ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ 

10η αγωνιστική

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΚΑΣΤΩΡΠΟΛΥΚΑΠΡΗ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 

11η αγωνιστική

ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΠΡΗΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΑΟ ΚΑΣΤΩΡ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ
ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥΜΑΥΡΟΧΩΡΙ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 

12η αγωνιστική

ΠΟΛΥΚΑΠΡΗΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΑΟ ΚΑΣΤΩΡΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 

13η αγωνιστική

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΠΟΛΥΚΑΠΡΗ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥΑΟ ΚΑΣΤΩΡ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ
ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ