Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Α ΓΥΡΟΣ)

 1η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ  

2η αγωνιστική

3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ  

3η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.  

4η αγωνιστική

5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  

5η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ  

6η αγωνιστική

7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ  

7η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ  

8η αγωνιστική

9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ  

9η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ  

10η αγωνιστική

11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  

11η αγωνιστική

2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ11ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΟΝΟΣ- ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ