Τρίτη 26 Απριλίου 2022

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 16/17-04-2022

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 26/04/2022                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 44ΠΟΙΝΕΣ


Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ  


1.    ΜΑΝΤΖΙΟΣ Β. , του Σωματείου «Α.Μ.Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ», με αριθμό δελτίου

2017306, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ, για αποβολή του, με δεύτερη κίτρινη κάρτα (άρθρο 7 παρ. 3, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2ε), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «Α.Σ. ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ» - «Α.Μ.Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ», που διεξήχθη την 17.04.2022.

 

 

     

      Β) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

1.        ΤΟΠΑΛΙΔΗ Χ.,  εκπρόσωπο του Σωματείου «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ»  και  με

την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο,

      α) χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για είκοσι (20) ημέρες, για την αποβολή του, με δεύτερη κίτρινη κάρτα (άρθρο 11 παρ. 2),

     β) χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για τριάντα (30) ημέρες, λόγω επανειλημμένων εξυβρίσεων προς το διαιτητή, μετά την αποβολή του  (άρθρο 11 παρ. 2), στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΑΣ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ» - «Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», που διεξήχθη την 17.04.2022.

     ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές και επιβάλει

    α) συνολική χρηματική ποινή εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ΕΥΡΩ, αποτελούμενη από την μεγαλύτερη από αυτές, προσαυξανομένης κατά το ήμισυ από την μικρότερη (100,00 + 25,00 = 125,00)  και

    β) απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για σαράντα (40) ημέρες, αποτελούμενη από την μεγαλύτερη από αυτές, προσαυξανομένης κατά το ήμισυ από την μικρότερη (30 + 10 = 40), τις οποίες ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ, λόγω ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (άρθρο 11 παρ. 4 και πρακτικό Πειθαρχικής Επιτροπής 16/2021 – 2022 και επιβάλει :

   α) συνολική χρηματική ποινή διακόσια πενήντα (250,00) ΕΥΡΩ και 

   β) απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ογδόντα (80) ημέρες.