Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Δευτέρα 09.05.2022 και ώρα 21:00 στα γραφεία της Ένωσης.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Ενημέρωση Προέδρου.
Ορισμός για  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Καστοριάς.
Ορισμός αναπληρωτή  εκπροσώπου της ΕΠΣ στην τακτική γενική συνέλευση της  ΕΠΟ τις 01.06.2022.
Ενημέρωση επιτροπής Πρωταθλήματος και κυπέλλου για την λήξη των αγώνων.
Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.

Για την Ε.Ε.,

         Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ