Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ) 2022 - 2023

 

Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.08.2022
έως και 31.10.2022
Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από
01.01.2022 έως και 31.01.2023
Θερινές επανεγγραφές από 01.08.2022 έως και 31.10.2022
Χειμερινές επανεγγραφές από 01.01.2023 έως και 31.01.2023
Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) από 01.08.2022 έως
και 31.10.2022
Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) από
01.01.2023 έως και 31.01.2023
Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022
έως και 30.06.2023
Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.08.2022 έως και 31.10.2022
Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 01.01.2023 έως και
31.01.2023
Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022
έως και 30.06.2023
Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022
έως και 30.06.2023
Επανεκδόσεις ΔΑΙ ποδοσφαιριστών που ήδη ανήκουν στην δύναμη ενός
ερασιτεχνικού σωματείου ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως
και 30.06.2023