Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ Γ.Γ.ΑΕνημερώνουμε  τα  σωματεία  που   ε γ γ ρ ά φ η κ α ν  στην  ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Μητρώο της Γ.Γ.Α.) το έτος 2021, ότι  θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους για το έτος 2022,

μέχρι την 31/07/2022 σε διαφορετική περίπτωση στη συνέχεια θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ.

Ωστόσο για να το κάνουν θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουν στα εξής:

α.) Αίτηση για την χορήγηση της Απόφασης- Βεβαίωσης Αναγνώρισης (όσα σωματεία δεν την διαθέτουν)

β.) Κατάθεση  στην Περιφέρεια ετήσιου Οικονομικού Απολογισμού & Ειδικού Απολογισμού, καθώς και φορολογική δήλωση για το έτος 2021

γ) Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας διοίκησης (παρουσία Δικαστικού αντιπροσώπου), όσων σωματείων λήγει η θητεία μέσα στο έτος 2022.

δ.) Τροποποίηση Καταστατικού (καταληκτική ημερομηνία η 30/12/2022)