Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 13-14/01/2024

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ :19/01/2024                                                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 02ΠΟΙΝΕΣ

 

       Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ  


1.    ΚΡΑΤΣΙΟ Α.,  του Σωματείου «ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ», με αριθμό δελτίου 1449217, α) για την αποβολή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ευρώ (άρθρο 7 παρ. 3 και 10 παρ. 1α, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ και β) για τη μετά την αποβολή του εξύβριση του διαιτητή του αγώνα, ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ευρώ (άρθρο 10 παρ. 1δ, περ. Ι, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ).

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές  (άρθρο 10 παρ. 3) και επιβάλει ποινή πέντε (5) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ, την οποία λόγω υποτροπής κατά την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο (άρθρο 10 παρ. 4 και απόφαση 1 πειθαρχικής επιτροπής περιόδου 2023-2024) διπλασιάζει και επιβάλει συνολική ποινή δέκα (10) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ.

      Β) ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

==============

      Γ) ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

1. ΓΚΛΑΒΙΝΑ Χ., εκπρόσωπο του Σωματείου «Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ», και με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδος, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα και ειδικότερα α) την αποβολή του λόγω εξύβρισης του διαιτητή του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15) ημέρες ημέρες (άρθρο 10 παρ. 2 και β) για τη μετά την αποβολή του κατ’ εξακολούθηση υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα  (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15) ημέρες ημέρες (άρθρο 10 παρ. 2).

    ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ τις παραπάνω ποινές και επιβάλει συνολική χρηματική ποινή εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ, αποτελούμενη από τη μία των ποινών και προστιθέμενου του ημίσεως της δευτερης (50,00 + 25,00 = 75,00) και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για είκοσι (20) ημέρες.