Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 


Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς ενημερώνει όλα τα σωματεία της δύναμής της ότι, η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας μετεγγραφών ποδοσφαιριστών για τη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Ο. και τον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών είναι στις 26/1/2024.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ), ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:
Από ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ), ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.Α.Ι. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ):
Έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Από ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου 2023-2024 να εγγραφεί σε 3 σωματεία αλλά να αγωνιστεί σε 2 από αυτά.

Σας εφιστούμε την προσοχή να μην υπάρχουν διορθώσεις με χρήση διορθωτικού υγρού στην αίτηση μεταβολών, διότι συνιστά λόγο απόρριψης.

Επίσης στις κάρτες υγείας η ημερομηνία θεώρησης του ιατρού (καρδιολόγου, ή έχοντας την ειδική εξουσιοδότηση ΕΚΑΕ) θα πρέπει να είναι είτε μηχανογραφημένη είτε με μηχανική σφραγίδα, άλλως αυτή δεν θα γίνεται δεκτή από την Ε.Π.Ο. για την έκδοση οποιασδήποτε μεταβολής ποδοσφαιριστή.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σωματείο το οποίο έχει οικονομική οφειλή προς υπερκείμενες Αρχές (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.) δεν μπορεί να αποκτά ή να παραχωρεί ποδοσφαιριστή με οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 7 Οικονομικού Κανονισμού Ε.Π.Ο., άρθρο 10 παρ. 13 παραρτήματος Β’ Κανονισμού εγγραφών – μεταγραφών).