Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς κατόπιν ενημέρωσης του Τμήματος Μητρώου Δελτίων της Ε.Π.Ο., κάνει γνωστό σε όλα τα σωματεία της δύναμής της ότι, εφεξής ΔΕΝ θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η περιστασιακή διευκόλυνση που παρασχέθηκε στην προηγούμενη μετεγγραφική περίοδο για τις πρώτες εγγραφές ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους, με την υποβολή απλών πιστοποιητικών γέννησης και της ταυτότητας ενός εκ των εχόντων την γονική μέριμνα των ανηλίκων. 

Όπως είναι εξάλλου γνωστό, προβλέπεται ρητά στο Παράρτημα Γ' (άρθρο 6, παράγραφος 3) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών πως "...Όλοι οι ανήλικοι ποδοσφαιριστές που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να προσκομίζουν κατά την εγγραφή τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, όπως ρητά προβλέπεται στον νόμο 3345/2005 (...Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να εφοδιαστούν με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας...)". 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται στα σωματεία που κατά το προηγούμενο διάστημα προχώρησαν σε έκδοση δελτίων ποδοσφαιριστών (πρώτες εγγραφές ανηλίκων) με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, δηλαδή με προσκόμιση απλού πιστοποιητικού γέννησης και ταυτότητας κηδεμόνα αντί ταυτότητας του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ότι θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προσκομίσουν την ταυτότητα του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να μην επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ανάκληση δελτίου ποδοσφαιριστή)