Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 23/24-03-2024

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 29/03/2024                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 13


ΠΟΙΝΕΣ
Α) ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ   


1. ΗΛΙΑΔΗ Γ.,  του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμό  δελτίου 1302619,ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ,   (άρθρο 10 παρ.1 περ. β, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 2δ)