Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η επιτροπή Πρωταθλημάτων και κυπέλλου ενημερώνει τα Σωματεία ότι έχει προγραμματισθεί η έναρξη του Πρωταθλήματος υποδομών για το Σαββάτο 4/10/2014. Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής σε αυτό ορίζεται η 29/9/2014. Στα Σωματεία της Α΄Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα δοθούν οι προκηρύξεις, καθώς και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής με τα φύλλα αγώνων στην έναρξη του Πρωταθλήματος. Τα Σωματεία της Β΄Ερασιτεχνικής Κατηγορίας (καθώς και κάποιος φορέας ή Σωματείο που επιθυμεί την συμμετοχή του) μπορούν να παραλαμβάνουν την προκήρυξη και τα απαραίτητα έντυπα από τα γραφεία της Ενώσεως από την Δευτέρα 15/9/2014.