Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ‏

Η ΕΠΣ Καστοριάς ενημερώνει τα Σωματεία πως σύμφωνα με το υπ.αρ.28652/2014
έγγραφο της Ε.Π.Ο όσες αιτήσεις μεταβολών δεν αποστάλθηκαν εμπρόθεσμα δύναται να κατατεθούν με ομαδική προσφυγή στην ΕΙΜ.
Το παράβολο για κάθε αίτηση καθορίζεται στα 20,00 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία για τις παραπάνω περιπτώσεις είναι η 10/9/2014.
Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω ομαδική προσφυγή, δεν συγκαταλέγονται οι περιπτώσεις που οι αιτήσεις μεταβολών απορρίφθηκαν για άλλο λόγο.