Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ


Η ΕΠΣ Καστοριάς ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο , ότι εντός του 2015 πρόκειτε να λειτουργήσει σχολή προπονητών OYEFA C υπό την επίβλεψη της ΕΠΣ Φλωρίνης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που πρέπει να υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος είναι τα παρακάτω.
1) Παράβολο συμμετοχής 475,00 ευρώ.
2) Αίτηση του ενδιαφερομένου στα γραφεία της ΕΠΣ Φλωρίνης.
3) Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο.
4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου(όχι παλαιότερο των τριών μηνών).
5) Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος(όχι παλαιότερο των τριών μηνών).
6) Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο για το γνήσιο(τουλάχιστον απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου).
7) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2385023600.