Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2
ΤΡΙΤΗ 09/09/2014
Σήμερα 9/9/2014 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των παρακάτω ποινών:
1) Ποινή (1) μιάς αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή του Σωνατείου ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ Γιανέλα Κ.
με αρ.δελτίου 1118250---άρθρο 7,παρ.3.