Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΙΝΕΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.12/2014-2015 ΤΡΙΤΗ 11/11/2014    
   Σήμερα 11-11-2014 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των παρακάτω ποινών.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
1) Ποινή επτά (7) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΑΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΤΣΕΝΙΚΛΗ Α. με αρ.δελτίου 486697 (άρθρο 10-παρ.1-εδάφια β-ε & άρθρο 7-παρ.3 & άρθρο 4).
2) Ποινή μιάς  (1)  αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗ Β. με αρ.δελτίου 1122349 (άρθρο 7.-παρ.3).
3) Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΜΠΑΤΖΙΟ Α. με αρ.δελτίου 1233940 (άρθρο 10-παρ.1-εδάφιο δ). 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
1) Ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και 50,00 ευρώ χρηματικό πρόστιμο στον Προπονητή του Σωματείου ΑΣ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑ ΧΡ. για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 8-11-2014 με αντίπαλο την ομάδα της ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ (άρθρο 11-παρ.2).
Ισχύς ποινής από 12-11-2014 εώς και 26-11-2014 
2) Προειδοποίηση στον Προπονητή του Σωματείου ΑΣ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΙΩΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 8-11-2014 με αντίπαλο την ομάδα της ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ (άρθρο 6-παρ.1).

ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Χρηματικό πρόστιμο 50,00 ευρώ στο Σωματείο ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 8-11-2014 με αντίπαλο την ομάδα του ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (άρθρο 15-παρ.3 & 8).