Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Με την υπ.αρ. 118/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς της 24/11/2014 αλλάζει η σύνθεση του Δ.Σ. με την αντικατάσταση του Δούμπου Ν. από τον Μακρή Σ.
Ως εκ τούτου και εντός οκτώ (8) ημερών από την δημοσίευση της απόφασης πρέπει να γίνει συνεδρίαση των μελών για την συγκρότησή τους σε σώμα καθώς και την συγκρότηση των επιτροπών.