Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΙΝΕΣ

   

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.14   ΤΡΙΤΗ 25/11/2014

            Σήμερα 25/11/2014 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των     
            Παρακάτω ποινών.

      ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


1)      Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ι. με αρ.δελτίου 1302627 (άρθρο 7-παρ.3).
2)      Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ ΝΑΤΣΟΥΛΗ Α. με αρ.δελτίου 1372893 (άρθρο 7-παρ.3).
3)      Ποινή έξι (6) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗ Θ. με αρ.δελτίου 576420 (άρθρο 10-παρ.1-εδάφιο δ΄& άρθρο 10-παρ.4).
4)      Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΣΙΛΙΔΗ Γ. με αρ.δελτίου 1362034 (άρθρο 10-παρ.1-εδάφιο δ΄).

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1)      50,00€ χρηματικό πρόστιμο στον Παράγοντα του Σωματείου ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΙΑΣΩΝΑ για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 23/11/2014 με αντίπαλο την ομάδα του ΚΡΟΝΟΥ (άρθρο 6-παρ.3).
2)      Είκοσι (20) ημέρες απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και 50,00€ χρηματικό πρόστιμο στον Παράγοντα του Σωματείου ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΜΠΑΤΖΙΟ Ε. για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 23/11/2014 με αντίπαλο την ομάδα της ΟΙΝΟΗΣ (άρθρο 11-παρ.2).Ισχύς ποινής από 26/11/2014 έως και 15/12/2014.
3)      Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για είκοσι (20) ημέρες και 50,00Ε πρόστιμο στον Παράγοντα του Σωματείου ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΟΒΑΤΣΗ Γ. για τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 22/11/2014 με αντίπαλο την ομάδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΣΤΩΡ (άρθρο 11-παρ.2). Ισχύς ποινής από 26/11/2014 έως και 15/12/2014.