Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Ενόψει της μετεγγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου παρακαλούνται όλα τα Σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενη αρχή (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.)  να προβούν στην εξόφληση αυτών ώστε να έχουν το δικαίωμα να αποκτούν ή να παραχωρούν ποδοσφαιριστές.