Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΥποβολή πράξεων συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των προσώπων που σχετίζεται με το σωματείο σας (μέλη Δ.Σ, προπονητές, ποδοσφαιριστές, ιατροί αγώνων κ.ά) πρέπει να καταθέσουν άμεσα θεωρημένες  τις πράξεις προσωπικών δεδομένων τους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής από τη Γραμματεία της Ε.Π.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στο σύστημα της Ε.Π.Ο λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα υποβάλλεται νωρίτερα στην Ένωση.
Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να μεριμνήσετε για όλους τους ποδοσφαιριστές της δύναμης σας, αφού χωρίς την πράξη  συνένεσης δεν θα μπορείτε να τους συμπεριλάβετε στις καταστάσεις υγείας που θα θεωρείτε και φυσικά δεν θα μπορούν να αγωνιστούν σε καμία διοργάνωση της Ένωσης.
Παρακαλούμε να φροντίσετε άμεσα για την κατάθεση όλων των πράξεων προσωπικών δεδομένων των ποδοσφαιριστών, των μελών του Δ.Σ. , των προπονητών καθώς και των ιατρών ή νοσηλευτών αγώνων που θα απασχολείταιστους αγώνες σας.