Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣΟ Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καστοριάς έχοντας υπόψιν το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Παρασκευή 21/09/2018 και ώρα 21:30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1) Ενημέρωση Προέδρου.
2) Προτάσεις Μελών Ε.Ε 
3) Σχολή Διαιτησίας
4) Απόφαση διεξαγωγής 3ης φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
5) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
6) Αποφάσεις για αγωνιστικά θέματα
7) Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα αγώνων
8) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.
Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη άλλο θέμα θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Γραμματεία της Ένωσης.