Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Προμήθεια Κάρτας Υγείας Αθλητή -Ενημέρωση

  Καλούμε όλα τα Σωματεία -Μέλη της Ένωσης να προμηθευθούν από τα γραφεία της Ε.Π.Σ.  Καστοριάς τα έντυπα Κάρτας Υγείας Αθλητή  τα οποία θα πρέπει με ευθύνη τους οι ποδοσφαιριστές να θεωρήσουν σε Ιατρό όπως ορίζεται στους κανονισμούς μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018. 
Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή αφορά τόσο τα ανδρικά όσο και τα αντίστοιχα τμήματα υποδομής όλων των Σωματείων και είναι ετήσιας διάρκειας.
***Αθλητές που δεν θα θεωρήσουν την Κάρτα Υγείας δεν θα έχουν δικαίωμα ν’ αγωνίζονται με το Σωματείο τους μετά την 01 Ιανουαρίου 2019.