Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καστοριάς έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 12/12/2018 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.
2) Προτάσεις Μελών Εκτελεστικής επιτροπής.
3) Θέματα επιτροπών.
4) Απόφαση προγραμματισμός διοργάνωσης γιορτής ποδοσφαίρου αγωνιστικής περιόδου 2018/19
5) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
6) Αποφάσεις για αγωνιστικά θέματα
7) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.

Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη άλλο θέμα θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Γραμματεία της Ένωσης.