Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.  Καστοριάς έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 06/02/2018 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.
2) Προτάσεις Μελών Εκτελεστικής επιτροπής.
3) Θέματα επιτροπών.
4) Διαδικαστικά εν όψει τακτικής Γενικής Συνέλευσης (διοικητικός, οικονομικός, απολογισμός 2018, προϋπολογισμός 2019.
5) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
6) Αποφάσεις για αγωνιστικά θέματα
7) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.

Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη άλλο θέμα θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Γραμματεία της Ένωσης.