Τρίτη 7 Μαΐου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καστοριάς έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 08/05/2019 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.
2) Προτάσεις Μελών Εκτελεστικής επιτροπής.
3) Θέματα επιτροπών.
4) Προγραμματισμός απονομής επάθλων στους πρωταθλητές Α', Β' κατηγορίας καθώς και των πρωταθλημάτων υποδομών Κ-12, Κ-14.
5) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
6) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.

Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη άλλο θέμα θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Γραμματεία της Ένωσης.