Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε της Ε.Π.Σ. Καστοριάς σε εφαρμογή του άρθρου (33) του καταστατικού  της Ένωσης καλεί τα μέλη της Ε.Ε. σε Τακτική Συνεδρίαση  την Δευτέρα  27/05/2019 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Πρόεδρου - Προτάσεις για Τακτική Γενική Συνέλευση των ενώσεων Μελών της Ε.Π.Ο. 28/06/2019.
2. Απολογισμός Επιτροπών, για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.
3. Επικύρωση βαθμολογίας των πρωταθλημάτων Α', Β' κατηγορίας καθώς και των πρωταθλημάτων υποδομών, Κ-12 και Κ-14.
4. Προγραμματισμός και σχεδιασμός αγώνα SUPER CUP.
5. Ενημέρωση ταμείου.
6. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
7. Αλληλογραφία.
8. Άλλα θέματα.
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να ένταξη άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.