Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παρακαλούνται όλοι οι προπονητές της Α΄ Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Καστοριάς καθώς και οι προπονητές των Τμημάτων Υποδομής να προβούν στην έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων.
Η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τις παραπάνω κατηγορίες.