Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σχολή Διαιτησίας θα λειτουργήσει η  Ε.Π.Σ. Καστοριάς μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης  
στα τέλη  Οκτωβρίου.   
 Στη συγκεκριμένη Σχολή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όσοι επιθυμούν ηλικίας από 16 έως 35 ετών και είναι 
απόφοιτοι τουλάχιστον τρίτης τάξης Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου σχολής.
Προϋπόθεση είναι οι  συμμετέχοντες άνω των 28 ετών να έχουν διατελέσει ποδοσφαιριστές.
 Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάνε από τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 30 Οκτωβρίου
 2019 και θα γίνονται στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς επί της οδού Αθ. Διακου 2,  Καστοριά.
 (Τηλ. 2467083728)
  Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα της Ε.Π.Σ  και Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της Σχολής έχει ορισθεί ο
 κ. Ρόντσης Γρηγόρης, εκπαιδευτής και παρατηρητής 2ης κατηγορίας.