Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Ο Πρόεδρος της Ε.Ε της Ε.Π.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων (33-37 και 41-42) του καταστατικού  της Ένωσης, καλεί τα μέλη της Ε.Ε. σε τακτική συνεδρίαση  την Τετάρτη  25/09/2019 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Πρόεδρου - προτάσεις μελών της Ε.Ε της Ένωσης.
2. Προγραμματισμός και ημερομηνίες, προκηρύξεων, δηλώσεων συμμετοχής και έναρξης αγωνιστικής περιόδου, πρωταθλημάτων υποδομής, - συζήτηση για διοργάνωση  κυπέλλου υποδομών.
3. Πρόταση για συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλημάτων Α' και Β' κατηγορίας.
4. Αποφάσεις για αγωνιστικά θέματα.
5.  Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
6.  Αλληλογραφία - Άλλα θέματα.

Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να εντάξει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.