Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Ε.Π.Σ. Καστοριάς ενημερώνει τα Σωματεία – Μέλη της ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2019 ώστε  υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο 4557 / 2018 και τα άρθρα 20 και 21 να δηλώσουν τα στοιχεία του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία τους, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( Α.Α.Δ.Ε. ), μέσω του TAXISNET, στην εφαρμογή «ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ».

Σε περίπτωση μη υποβολής θα επιβληθούν στο σωματείο οι σχετικές κυρώσεις όπως, μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας και χρηματικό πρόστιμο.

Τα σωματεία οφείλουν να απευθυνθούν ΑΜΕΣΑ στους λογιστές τους.