Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ


Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ αποφάσισε την παράταση της κατάθεσης αιτήσεων για την νέα Σχολή Διαιτησίας στην Καστοριά μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

Οι υποψήφιοι νέοι διαιτητές θα πρέπει να είναι ηλικίας 16 έως 35 ετών, να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι γυμνασίου. Η τελική επιλογή των μαθητών  υποψηφίων διαιτητών της σχολής διαιτησίας θα πραγματοποιηθεί μετα από προσωπική συνέντευξη απο τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ.