Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Παρασκευή 12/03/2021. Ώρα 18:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενημέρωση Προέδρου.

2. Υπόδειξη υποψηφίου για τη θέση του προέδρου της Ε.Ε. της ΕΠΟ.

3. Υπόδειξη υποψήφιων μελών για την Ε.Ε. της ΕΠΟ.

4. Υπόδειξη αναπληρωτή  εκπροσώπου της ΕΠΣ στην ειδική εκλογική γενική συνέλευση της  ΕΠΟ τις 27.03.2021.

5.  Ορισμός ημερομηνίας για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης.

6.  Προγραμματισμός Λειτουργίας  σχολής  UEFA-D.

7. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

8.  Αλληλογραφία, διάφορα θέματα.