Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Καστοριά, 08/03/2021ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑρ.Πρ: 8011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Γραφείο Αθλητισμού

 

Ταχ. Δ/νση: Παλαιολόγου 1                                                                      Προς: Αθλητικά Σωματεία

Τ.Κ.: 52100                                                                                                                      Δήμου Καστοριάς

Πληροφορίες: Μπλαχάβα Ελισάβετ

Τηλέφωνο: 2467021026

E-mail: athlitismos@kastoria.gov.gr                                     Κοινοποίηση: ΔήμαρχοςΚαστοριάς

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων»

Προς ενημέρωση όλων των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων, ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει τα παρακάτω:

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχει θέσει σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το οποίο αποτελεί και την πρώτη καταγραφή του συνόλου των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων της χώρας.

Ήδη πάνω από 4000 σωματεία έχουν εγγραφεί στην σχετική πλατφόρμα και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί όλα τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία της περιφέρειάς του που δεν έχουν ακόμη κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο αθλητικό μητρώο και να ολοκληρώσουν την ένταξή τους σε αυτό, διότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4726/2020, ο Δήμος υποχρεώνεται να μην παραχωρεί τις αθλητικές του εγκαταστάσεις σε σωματεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στην ενότητα για το μητρώο αθλητικών σωματείωνhttp://www.gga.gov.gr/mitroo.

 

 

 

                                                                  Η Προϊσταμένη  Δ/νσης

 

 

Καρκαρέτσου Βικτωρία