Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 02/03-10-2021

   ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 07/10/2021                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 245

ΠΟΙΝΕΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


         1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β.   (ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ), με αριθμό δελτίου 1413069, ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ   (άρθρο 10 παρ. 1δ Ι )

         2.  ΓΚΟΛΙΑΣ Ι. ,  (ΚΑΣΤΩΡ), με αριθμό δελτίου 1469208, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ,   (άρθρο 7 παρ. 3  . )