Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Π.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Πριν την έναρξη των αγώνων Α' και Β' κατηγορίας τα σωματεία πρέπει να παραδίδουν στον διαιτητή:

α) τα νέα «ΑΣΠΡΑ» δελτία  ποδοσφαιριστών.
β) την Κάρτα Υγείας ποδοσφαιριστή σε Ισχύ.
γ) κατάσταση ποδοσφαιριστών και  αξιωματούχων, των βεβαιώσεων εμβολιασμού, νόσησης, των rapid test, ή των self test για ανήλικους έως 17 ετών.
Επιπρόσθετα για την Α' κατηγορία να προσκομίζουν το δελτίο πιστοποίησης προπονητών.
Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς δίνει παράταση μέχρι 12/11/2021 στα σωματεία που δεν έχουν εκδώσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις Προπονητών.

Λίστα υγεινομικής κατάστασης να παραλαμβάνετε από την γραμματεία της Ένωσης.

Η παραπάνω κατάσταση θα  διατηρηθεί στο αρχείο της Ένωσης για 4 μήνες.

 Ο Παρατηρητής Αγώνα έχει την αποκλειστική ευθύνη για το ποιοι θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο.