Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

Με απόφαση του Προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής και σε εφαρμογή σχετικών άρθρων του καταστατικού (19, 24-25, 33-37) σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε την Τετάρτη 06/10/2021 ώρα 20.30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Ενημέρωση προέδρου.
• Θέματα επιτροπών.
. Θέματα παρατηρητών.
. Προγραμματισμός - κλήρωση Β'  φάσης κυπέλλου.
• Άλλα τρέχοντα θέματα.
. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
Επισημαίνεται ότι αν κάποιο μέλος επιθυμεί την ένταξη στην ημερήσια διάταξη άλλου θέματος θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα το Γενικό Γραμματέα.