Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 13/14-11-2021

  ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 18/11/2021                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 254


ΠΟΙΝΕΣ       Α)  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 

         1. ΚΡΑΝΙΑΣ Σ. , του Σωματείου «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», με αριθμό δελτίου 1403974, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ.

(άρθρο 7 παρ. 3) 

      Β)  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

1.    ΡΕΒΒΑΣ Α.,   προπονητής του Σωματείου «ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ»  και  με την ιδιότητα του αξιωματούχου ομάδας, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για δέκα πέντε (15) ημέρες, για την αποβολή του, λόγω ειρωνικής συμπεριφοράς, την οποία η Επιτροπή ερμηνεύει ως λόγω υβριστική συμπεριφορά προς το διαιτητή του αγώνα.

 (άρθρο 11 παρ. 2,  άρθρο 10 παρ. 1δ)