Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 30/31-10-2021

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 05/11/2021


ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ


         1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α., (ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ), με αριθμό δελτίου 1389116, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ, (άρθρο 10 παρ. 1, άρθρο 10π2ε)

 

 

        2.  ΣΤΕΡΓΙΟΥ Λ. , (Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ), με αριθμό δελτίου 1464020, ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ΕΥΡΩ, (άρθρο 7 π3)

 

        3.  ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ από κάθε ποινή τον ΤΣΙΛΙΡΑ Κ., (Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ), με αριθμό δελτίου 423376, λόγω ασάφειας στο φύλλο αγώνα.