Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19


 Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από 22/11/2021 έως 06/12/2021 με βάση την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 20/11/2021 με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.» (ΦΕΚ 5401 Β’)

 Επίσης, υπάρχει ισχυρή σύσταση από την επιστημονική κοινότητα για εμβολιασμό των αθλητών, καθότι, εκτός των άλλων, η νόσηση με λοίμωξη COVID-19 μπορεί να δημιουργήσει μακροχρόνιες συνέπειες που έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο φυσικής κατάστασης των αθλητών και κατά συνέπεια στην καριέρα τους. Η χρήση των οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων και η διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1) Α) Λειτουργία οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων για άθληση (ελεύθερη και οργανωμένη) από αθλούμενους (όσοι δηλαδή δεν διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας από ομοσπονδία) πολίτες σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ ομοσπονδίες. Για τη χρήση είναι απαραίτητη η επίδειξη εβδομαδιαίου τεστ αντιγόνου (PCR ή rapid test) από τους αθλούμενους πολίτες (18 ετών και άνω), με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση), η τήρηση των περιορισμών χωρητικότητας του Πίνακα 1 και η τήρηση καταλόγου εισερχομένων-εξερχομένων. Οι αθλούμενοι έως και 17 ετών αρκεί να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test. Παιδιά μέχρι και 3 ετών απαλλάσσονται από τα τεστ για covid19.

1) Β) Λειτουργία οργανωμένων κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων για άθληση (ελεύθερη και οργανωμένη) από αθλούμενους (όσοι δηλαδή δεν διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας από ομοσπονδία) πολίτες σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ ομοσπονδίες. Για τη χρήση είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση) από τους αθλούμενους πολίτες (18 ετών και άνω), η τήρηση των περιορισμών χωρητικότητας του Πίνακα 1 και η τήρηση καταλόγου εισερχομένων-εξερχομένων. Αθλούμενοι ενήλικοι πολίτες που δεν διαθέτουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά (εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ) δεν μπορούν να εισέρχονται στις οργανωμένες κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι αθλούμενοι έως και 17 ετών αρκεί να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test. Παιδιά μέχρι και 3 ετών απαλλάσσονται από τα τεστ για covid19. ΠΡΟΣΟΧΗ : Για την χρήση χώρων κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων από αθλούμενους πολίτες και αθλητές (με δελτίο αθλητικής ιδιότητας) καθώς και τη συμμετοχή σε δημοτικά προγράμματα άθλησης των Δήμων που υλοποιούνται σε αυτούς τους χώρους, ισχύουν τα πρωτόκολλα λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων (Παράρτημα 11 της ΚΥΑ). 2) Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας των εθνικών ομάδων για αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους παραπάνω αθλητές γίνεται κατά προτεραιότητα σε αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αθλούμενους ή άλλους αθλητές και ισχύουν περιορισμοί χωρητικότητας.

Σε μέλη των εθνικών ομάδων απαιτείται η διενέργεια ελέγχου με test αντιγόνου για COVID19, με τις προϋποθέσεις του Πίνακα 2 .* 3) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων (ανοικτών και κλειστών) για προπονήσεις αθλητών σωματείων ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Το πρόγραμμα ελέγχων των αθλητών και των προπονητών για COVID-19 καθορίζεται στον Πίνακα 2. Ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας (χαμηλό- χαμηλό/μεσαίο-μεσαίο-υψηλό) του αθλήματος καθορίζεται ο βαθμός ελέγχου με τεστ αντιγόνου COVID-19. Η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων καθορίζεται στον Πίνακα 1. Στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για εξαερισμό και κλιματισμό: https://gga.gov.gr/images/iogeneis-loimokseis.pdf Οι μέγιστες χωρητικότητες των αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται στον Πίνακα 1. Τα σωματεία θα πρέπει: Α) Να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να τον γνωστοποιήσουν στην αντίστοιχη Ομοσπονδία με στοιχεία επικοινωνίας. Β) Να προσκομίζουν την κατάσταση των αθλητών τους στην αθλητική εγκατάσταση με τα 3 ωράρια προπόνησης. Γ) Να αποστέλλουν στην αντίστοιχη Ομοσπονδία σε εβδομαδιαία βάση, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τεστ COVID-19 των αγωνιστικών τους τμημάτων με τη μορφή: Εβδομάδα (ημερομηνίες έναρξης-λήξης): Όνομα σωματείου: Υπεύθυνος COVID-19: Τηλέφωνο υπεύθυνου COVID-19: Άθλημα: Σύνολο εμβολιασμένων αθλητών & τεχνικού προσωπικού: Σύνολο νοσήσαντων αθλητών & τεχνικού προσωπικού (τελευταίου 6μήνου): Σύνολο rapid test/PCR test εβδομάδας: Σύνολο self test εβδομάδας: Σύνολο κρουσμάτων εβδομάδας: Δ) Σε περίπτωση κρούσματος να ενημερώνουν άμεσα την αθλητική εγκατάσταση και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο covid19@gga.gov.gr Κάθε εβδομάδα η Ομοσπονδία θα αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη διεύθυνση covid19@gga.gov.gr το σύνολο των εβδομαδιαίων τεστ όλων των σωματείων με τη μορφή: Εβδομάδα (ημερομηνίες έναρξης-λήξης): Ομοσπονδία: Άθλημα: Υπεύθυνος COVID-19: Τηλέφωνο υπεύθυνου COVID-19: Σύνολο εμβολιασμένων αθλητών & τεχνικού προσωπικού: Σύνολο νοσήσαντων αθλητών & τεχνικού προσωπικού (τελευταίου 6μήνου): Σύνολο rapid test/PCR test εβδομάδας: Σύνολο self test εβδομάδας: Σύνολο κρουσμάτων εβδομάδας: ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αθλητικής δραστηριότητας για τα συγκεκριμένα σωματεία και ομοσπονδίες με βάση και την απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στη συνεδρίαση της 22/09/2021. 

4) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων (ανοικτών και κλειστών) για τη διεξαγωγή αγώνων με παρουσία θεατών σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. (12). Για τη διεξαγωγή αυτών των 4 αγώνων είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πρόσφατα επικαιροποιημένο αγωνιστικό πρωτόκολλο εγκεκριμένο από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ. Ο προληπτικός έλεγχος για τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) έως 72 ώρες πριν ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) έως 48 ώρες πριν τους αγώνες. Συστήνεται το άμεσο τεστ αντιγόνου να γίνεται την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα. Αν υπάρχουν διαδοχικές μέρες αγώνες, π.χ. Παρ-Σαβ-Κυρ, 1 τεστ πριν τον πρώτο αγώνα. Αν οι αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις (3) τότε 1 τεστ ανά τρία (3) 24ωρα. Οι έλεγχοι COVID-19 για τους αγώνες, περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Από τους προληπτικούς ελέγχους με τεστ αντιγόνου COVID-19, εξαιρούνται όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη νόσηση). Σε ερασιτεχνικές κατηγορίες και για αθλητές έως και 15 ετών, εκτός από τη διενέργεια εργαστηριακών τεστ (PCR και rapid), παρέχεται και η δυνατότητα διεξαγωγής self test παρουσία του υπεύθυνου CΟVID19 της ομάδας ή του προπονητή την ημέρα του αγώνα (από τις 30/11 και έπειτα όλοι αθλητές 12 ετών έως και 15 ετών θα υποβάλλονται μόνο σε rapid τεστ για τους αγώνες) και κατόπιν υποβάλλεται η σχετική κατάσταση όσων έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και μπορούν να αγωνισθούν, στη γραμματεία, από τον υπεύθυνο COVID19 της ομάδας. Τα PCR tests για αγώνες, ισχύουν για έως και 72 ώρες, κατόπιν προκειμένου για συμμετοχή σε αγώνα θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί. Τα rapid tests για αγώνες, ισχύουν για έως και 48 ώρες, κατόπιν προκειμένου για συμμετοχή σε αγώνα θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί. Τα self tests για αγώνες ισχύουν για έως 24 ώρες. Κατόπιν για συμμετοχή σε αγώνα θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί. Θετικό αποτέλεσμα στο self test πρέπει να επιβεβαιώνεται από αντίστοιχο εργαστηριακό τεστ (PCR ή Rapid) και έως ότου γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου ο αθλητής δεν συμμετέχει σε αγώνες ή προπονήσεις. 5) Η χρήση των κολυμβητηρίων (ανοικτών και κλειστών) γίνεται με τους περιορισμούς χωρητικότητας που φαίνονται στον Πίνακα 1 και συστήνεται η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) αθλητές εθνικών ομάδων. β) αθλητές των αγωνιστικών και προ-αγωνιστικών τμημάτων των σωματείων που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα κατηγοριών. γ) αθλητές αγωνιστικών τμημάτων σωματείων Master και αθλούμενοι πολίτες (όλων των ηλικιών). Προϋπόθεση χρήσης των κολυμβητηρίων από αθλητές, είναι η διενέργεια τεστ αντιγόνου για COVID-19 (σύμφωνα με τον Πίνακα 2). Προϋπόθεση χρήσης των κλειστών κολυμβητηρίων από αθλούμενους πολίτες 18 ετών και άνω, είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση) 5 Οι αθλούμενοι μέχρι και 17 ετών μπορούν να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test. Τα αποδυτήρια θα είναι ανοικτά και θα λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου (9) . Στην περίπτωση της θεραπευτικής κολύμβησης από ΑμεΑ, τα ΑμεΑ εξαιρούνται από την διενέργεια προληπτικού ελέγχου για covid19. Συστήνεται επίσης, τα γκρουπ των αθλητών σε κάθε διαδρομή να είναι σταθερά και να μην εναλλάσσονται. Τα σωματεία θα πρέπει: Α) Να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να τον γνωστοποιήσουν στην Ομοσπονδία με στοιχεία επικοινωνίας. Β) Να προσκομίζουν την κατάσταση των αθλητών τους στο κολυμβητήριο με τα ωράρια προπόνησης. Γ) Να προσκομίζουν μια φορά την εβδομάδα στο κολυμβητήριο τα αποτελέσματα των τεστ COVID-19 για τους αθλητές που συμμετέχουν στις προπονήσεις. Δ) Να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τεστ COVID-19 των αγωνιστικών τους τμημάτων. Ε) Σε περίπτωση κρούσματος να ενημερώνουν άμεσα την αθλητική εγκατάσταση και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο covid19@gga.gov.gr Οι αθλούμενοι πολίτες : Α) 18 ετών και άνω θα πρέπει να επιδεικνύουν στις ανοικτές εγκαταστάσεις μια φορά την εβδομάδα αρνητικό αποτέλεσμα test COVID-19 (PCR ή rapid test) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στις κλειστές εγκαταστάσεις μπορούν να εισέρχονται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ). Β) Παιδιά 4-17 ετών θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test. Γ) Παιδιά μέχρι και 3 ετών απαλλάσσονται από το testing. Επιτρέπεται το baby swimming σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ) από τον γονιό που θα εισέλθει στην κολυμβητική δεξαμενή και δύο (2) φορές την εβδομάδα rapid test από τον προπονητή. Για το baby swimming σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να επιδεικνύεται μια φορά την εβδομάδα αρνητικό αποτέλεσμα test COVID-19 (PCR ή rapid test) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από τον γονιό που εισέρχεται στην κολυμβητική δεξαμενή και δύο (2) φορές την εβδομάδα rapid test από τον προπονητή. Το μάθημα πρέπει να γίνεται με ραντεβού και ισχύει ένας (1) γονιός με το μωρό ανά 8 τμ. στα κλειστά κολυμβητήρια και ένας (1) γονιός με το μωρό ανά 6 τ.μ. στα ανοικτά κολυμβητήρια. Στο baby swimming επιτρέπεται η χρήση σχετικών αποδυτηρίων. Εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο με τεστ για covid19 (PCR, rapid, self test) όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη νόσηση). 6 6) Των αθλημάτων που διεξάγονται στο ύπαιθρο ή σε ελεύθερους χώρους, και εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως: ορειβασία, αναρρίχηση βράχου, πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, ποδηλασία δρόμου, ορειβατικό σκι, βάδην, δρόμος αποστάσεων κτλ., με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις :  Τα προπονητικά γκρουπ να μην υπερβαίνουν τα 15 άτομα, τηρώντας αποστάσεις τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των αθλητών/αθλούμενων.  Η παρουσία προπονητή δεν είναι υποχρεωτική αλλά εφόσον παρίσταται μπορεί να προπονεί έως 15 αθλητές/αθλούμενους. 7) Επιτρέπεται η λειτουργία ακαδημιών για όλες τις ηλικίες παιδιών (ανήλικοι αθλούμενοι, δηλαδή χωρίς δελτίο αθλητή) σε γκρουπ έως 10 παιδιών. Επιτρέπεται το ομαδικό παιχνίδι σε ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι οδηγίες λειτουργίας των ακαδημιών βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports. Οι ανήλικοι αθλούμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα self test ανά εβδομάδα παρουσία του Υπεύθυνου covid19 της ομάδας ή του προπονητή 8) Εκτός σταδίου διοργανώσεις: Επιτρέπονται οι διοργανώσεις εκτός σταδίων (εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων) με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 8.1 Για διοργανώσεις με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων αθλούμενων 300 άτομα, ανά block εκκίνησης έως 50 άτομα. Τμηματικές εκκινήσεις των block με χρονική απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε κάθε block, αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων 2μ προς κάθε κατεύθυνση. Σε περίπτωση διοργάνωσης με περισσότερους από έναν αγώνες (π.χ. Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.) : ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ισχύει ανά αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αγώνας έχει διαφορετική ώρα εκκίνησης, ενώ δεν μπορούν να διεξάγονται περισσότεροι από δύο (2) αγώνες των 300 συμμετοχών ανά ημέρα.  Αθλούμενοι (18 ετών και άνω) : PCR εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών (με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη νόσηση).  Αθλούμενοι έως και 17 ετών: επίδειξη self test εντός 24 ωρών πριν τον αγώνα (συστήνεται την ημέρα του αγώνα).  Χρήση μάσκας μέχρι την εκκίνηση και ξανά μετά τον τερματισμό.  Ηλεκτρονικές εγγραφές εκ των προτέρων - όχι συναθροίσεις σε γραμματεία.  Δεν επιτρέπονται οι τελετές απονομών.  Κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό της διαδρομής, μέτρα αποφυγής συνωστισμού με προβλέψεις συνεχούς ροής των συμμετεχόντων. 7  Σε οργανωμένους χώρους καθήμενων θεατών εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 11. 8.2 Για διοργανώσεις με άνω των 300 συμμετεχόντων αθλούμενων :  Με ποσοστό τουλάχιστον 95% εμβολιασμένους και έως 5% μη εμβολιασμένους συμμετέχοντες.  Μη εμβολιασμένοι ενήλικοι συμμετέχοντες (18 ετών και άνω) : PCR εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών.  Μη εμβολιασμένοι ανήλικοι συμμετέχοντες (κάτω των 18 ετών) : επίδειξη self test εντός 24 ωρών πριν τον αγώνα (συστήνεται την ημέρα του αγώνα).  Χρήση μάσκας μέχρι την εκκίνηση και ξανά μετά τον τερματισμό.  Ηλεκτρονικές εγγραφές εκ των προτέρων - όχι συναθροίσεις σε γραμματεία.  Δεν επιτρέπονται οι τελετές απονομών.  Κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό της διαδρομής, μέτρα αποφυγής συνωστισμού με προβλέψεις συνεχούς ροής των συμμετεχόντων. Σε οργανωμένους χώρους καθήμενων θεατών ακολουθούνται οι οδηγίες της παραγράφου 11. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή τους (πέραν των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες αρχές) η υποβολή υγειονομικού πρωτοκόλλου για τη διοργάνωση, στην Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. προς έγκριση. Έχουν αναρτηθεί από την Γ.Γ.Α. συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων των διοργανώσεων, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διοργανωτές. 9) Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων (από αθλητές και αθλούμενους) στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, σε προπονήσεις με τις κάτωθι προϋποθέσεις:  παρουσία ενός ατόμου ανά 2 τ.μ. εντός των αποδυτηρίων, με ταυτόχρονη απόσταση 1,5 μέτρου.  Χρήση του πενήντα τοις εκατό (50%) της δυναμικότητας των καταιονιστήρων (ντους).  αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων Δημόσιας Υγείας. Ενήλικοι αθλούμενοι για την είσοδο στα αποδυτήρια πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ). Επιτρέπεται η είσοδος γονέων και συνοδών ανήλικων παιδιών στα αποδυτήρια, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και επίδειξη : πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ). 10) Από τον υφιστάμενο προληπτικό έλεγχο με τεστ αντιγόνου για covid19 (PCR, rapid, self test), για την άθληση, προπονήσεις ή αγώνες, εξαιρούνται όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη νόσηση). 8 11) Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, σε ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Για ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 90% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 40.000 θεατές. β) Για ανοικτές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 70% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 15.000 θεατές. γ) Για κλειστές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 90% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 12.000 θεατές. δ) Για κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 70% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 4.000 θεατές. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για πλήρως εμβολιασμένους θεατές και έως 5% του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού θεατών για μη εμβολιασμένους ανήλικους έως και 17 ετών. Οι ανήλικοι 13 έως και 17 ετών προσκομίζουν PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών. Οι ανήλικοι έως και 12 ετών επιτρέπεται να εισέρχονται και με επίδειξη αρνητικού self test που έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα. Ο έλεγχος γίνεται στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων με την χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας αναγνώρισης για πιστοποιητικά εμβολιασμού, PCR και rapid tests και, όπου υπάρχει η δυνατότητα, διενεργείται αντίστοιχος έλεγχος και κατά την έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής στο γήπεδο. Απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., τα αθλητικά σωματεία και τα Μ.Μ.Ε. να αποστέλλουν στους αθλητικούς χώρους πλήρως εμβολιασμένους εργαζόμενους (τεχνικούς, φροντιστές, δημοσιογράφους κ.λ.π.). Οι εργαζόμενοι στους αθλητικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, προσκομίζουν PCR test 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών πριν την έναρξη των αγώνων. Σε φιλικούς αγώνες με προπονητικό χαρακτήρα, που διενεργούνται χωρίς άδεια τέλεσης αγώνα και χωρίς την παρουσία παρατηρητή/αλυτάρχη, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις εισόδου θεατών σε προπονήσεις. Όπου αναφέρονται εμβολιασμένοι εννοούνται και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση. 11Α) Επιτρέπεται η παρουσία θεατών στις εξέδρες σε προπονήσεις ατομικών και ομαδικών ερασιτεχνικών αθλημάτων σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις με τις εξής προϋποθέσεις: α) να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. β) να φορούν υποχρεωτικά μάσκα καθ’όλη τη διάρκεια παραμονής στις εξέδρες, 9 γ) με τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.]. δ) να μην υπερβαίνει η πληρότητα της χωρητικότητας των εξεδρών το 50%. Οι θεατές μπορούν να συνοδεύουν και ανήλικους ηλικίας 4 έως και 11 ετών κατόπιν πραγματοποίησης αρνητικού self-test, και ανήλικους 12 ετών και άνω, κατόπιν πραγματοποίησης αρνητικού PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών. 12) Συστήνεται, ιδιαίτερα σε αθλητικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν και αθλούμενους εκτός από αθλητές σωματείων, ο υπεύθυνος φορέας της αθλητικής εγκατάστασης προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των ορίων χωρητικότητας του Πίνακα 1, αλλά και για τη δυνατότητα ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος, να τηρεί σε ημερήσια βάση τον «Κατάλογο Εισερχομένων-Εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση» (βλ. «Έντυπα / φόρμες προς συμπλήρωση» στην ιστοσελίδα «Αθλητισμός & Covid19» της Γ.Γ.Α.).

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ: Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο (testing) αθλητών και τις προϋποθέσεις εισόδου θεατών στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα προπονητικά και αγωνιστικά πρωτόκολλα θα παραπέμπουν στις ισχύουσες διευκρινιστικές οδηγίες της Γ.Γ.Α και στον πίνακα 2, που θα αποτελούν αναπόσπαστα παραρτήματα του κάθε πρωτοκόλλου. Συνεπώς, δεν απαιτείται κάθε φορά επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων στα ζητήματα αυτά, καθώς οι παραπάνω προϋποθέσεις τροποποιούνται στις διευκρινιστικές οδηγίες της Γ.Γ.Α. σε συνάρτηση με τα επιδημιολογικά δεδομένα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους και συστήνεται η χρήση της σε ανοικτούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας οι αθλητές/αθλούμενοι κατά τη διάρκεια της άσκησης. Στα πνευματικά αθλήματα (σκάκι, μπριτζ) η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε προπονήσεις και αγώνες, με εξαίρεση τους εμβολιασμένους αθλητές σε ανοικτούς χώρους. Σε κλειστούς χώρους ή σε μεταφορικά μέσα συστήνεται η χρήση διπλής μάσκας. Για τις προπονήσεις ισχύουν οι οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports Για την πρόληψη της διασποράς και την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση συρροών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 στις αθλητικές ομάδες, η διαδικασία των ελέγχων και η διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό γίνεται με βάση τις επικαιροποιημένες από 08/09/2021 οδηγίες: https://gga.gov.gr/images/Επικαιροποιημένες_οδηγίες_ελέγχων_και_διαχείρισης_κρούσματος_CO VID-19_08_09_2021.pdf Τα περιοριστικά μέτρα θα επανεκτιμώνται και οι οδηγίες ασφαλούς άθλησης θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τη γενικότερη επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανέναρξης του αθλητισμού, κρίνεται σκόπιμο στην παρούσα φάση από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. να υποβληθούν άμεσα επικαιροποιημένα 10 προπονητικά και αγωνιστικά πρωτόκολλα από τις ομοσπονδίες που δεν έχουν μεριμνήσει για την ανανέωσή τους, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις νεότερες οδηγίες της Γ.Γ.Α. και προκειμένου να εγκριθούν. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα αθλήματα που δεν έχουν ξεκινήσει προπονήσεις ή αγώνες, καθώς ενδέχεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες/Διοργανώτριες Αρχές των οποίων οι αθλητές υπόκεινται σε έλεγχο COVID-19 συστήνεται να διατηρούν στο αρχείο τους τις βεβαιώσεις των διαγνωστικών εργαστηρίων για τα τεστ αντιγόνου για COVID-19 που έχουν διενεργηθεί, για δεκαπέντε (15) ημέρες, καθώς ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμισή τους στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. *Από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή συστήνεται, όταν υπάρχει η δυνατότητα, να διενεργείται μοριακό τεστ (PCR test) αντιγόνου COVID-19, καθώς έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τo τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test). * Στις περιπτώσεις που τα τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test) διενεργούνται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, για την λήψη Βεβαίωση αποτελέσματος, ο ενδιαφερόμενος αθλητής θα εισέρχεται στην πλατφόρμα www.gov.gr και στο πεδίο «Υγεία και πρόνοια». Κατόπιν στο πεδίο «Κορωνοϊος COVID-19 και «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19» με τους κωδικούς taxisnet.