Τρίτη 13 Ιουνίου 2023

Επικαιροποίηση των Στοιχείων στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 2023 της Γ.Γ.Α.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Παρακαλούνται όλα τα σωματεία που  δεν έχουν ακόμη επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ της Γ.Γ.Α. να επισπεύσουν τις ενέργειές τους για την επικαιροποίηση των στοιχείων και την εγγραφή στην πλατφόρμα του Μητρώου της Γ.Γ.Α. για το έτος 2023, διότι καταληκτική ημερομηνία είναι η 30/6/2023.
Εφιστούμε την προσοχή των υπευθύνων, καθώς σωματεία που δεν θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους διαγράφονται από το Μητρώο και δεν θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της νέας περιόδου, αλλά και να χρησιμοποιήσουν τα γήπεδα των δήμων που ανήκουν.
Επίσης ενημερώνονται τα σωματεία  των οποίων λήγει η θητεία των διοικήσεων τους θα πρέπει να προχωρήσουν σε  αρχαιρεσίες, με την παρουσία δικαστικού  αντιπροσώπου.

Ενημέρωση για τους προπονητές:

Oλοι οι Διπλωματούχοι Προπονητές UEFA A/B  – ΤΕΦΑΑ που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Προπονητών της ΓΓΑ. θα πρέπει απαραιτήτως να προχωρήσουν στην σχετική εγγραφή, καθώς επίσης και όσοι προπονητές είναι εγγεγραμμένοι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο μητρώο της Γ.Γ.Α.
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30/12/2023 . Προπονητές που δεν το πράξουν από 1/1/2024 δεν θα μπορούν να εργασθούν στα αναγνωρισμένα σωματεία.