Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Επείγουσα ανακοίνωση για (επαν)εγγραφή στο μητρώο της ΓΓΑ


Kατόπιν ενημέρωσης από την ΓΓΑ, ανακοινώνεται από την ΕΠΣ Καστοριάς ότι όσα σωματεία της δύναμής της δεν έχουν υποβάλει οριστική αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γ.Γ.Α. για το έτος 2023, πρέπει να προβούν σε οριστική υποβολή της αίτησης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 (καταληκτική ημερομηνία), με όποια δικαιολογητικά διαθέτουν.

Τυχόν ελλείψεις θα διορθωθούν με επανυποβολή της αίτησης (4 επανυποβολές συνολικά μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023).

Ειδικά για τα σωματεία που δεν είχαν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γ.Γ.Α. την περσινή χρονιά (Μητρώο 2022), οι διαθέσιμες επανυποβολές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ΚΑΙ να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γ.Γ.Α. μέχρι 31 Ιουλίου 2023.

Σε διαφορετική περίπτωση, τα σωματεία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα  πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου 2023 – 2024.