Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Ενημέρωση για Μητρώο Αθλητικών Σωματείων ΓΓΑ

 Σας ενημερώνουμε για  την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο αθλητικών σωματείων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή οριστικής αίτησης από τα αθλητικά σωματεία.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31 Ιουλίου 2023.


Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.


Με εκτίμηση


Βασίλης Κάκκος


Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού


Γενική Γραμματεία Αθλητισμού