Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21/03-03-2015
   Σήμερα την 03-03-2015 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των  
         παρακάτω ποινών.
Α) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
      1) Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στους Ποδοσφαιριστές του Σωματείου  ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
 α) Μηλιάτη Δ.  με αρ.δελτίου ( 1353406 ) και β) Λιόλιο Χ. με αρ.δελτίου (446910 )  Άρθρο 7 παρ. 3 . 
      2)  Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ Τουμανίδη Χ.  με αρ.δελτίου ( 1298344 ) Άρθρο 10 παρ. δ΄Ι .
     3) Ποινή μιάς (1) αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου  ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
Γιαννέλα Κ.  με αρ.δελτίου ( 1118250 )   Άρθρο 10 παρ. 1θ . 
     4) Ποινή μιάς (1)  αγωνιστικής στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ  Διαμαντόπουλο Χ.με αρ.δελτίου ( 1160064 )  Άρθρο 7 παρ. 3 . 
     5) Ποινή τριών (3) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ Μoxha R. με αρ.δελτίου ( 136957 ) άρθρο 10 παρ. 1γ . και στον Ποδοσφαιριστή του ίδιου Σωματείου Μουρατίδη Π. με αρ.δελτίου ( 1406543 )   Ποινή μιάς (1)  αγωνιστικής  Άρθρο 7 παρ. 3 .  
     6) Ποινή τριών (3) αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ  Σαχινίδη Β. με αρ.δελτίου ( 1122349 ) Άρθρο 10 παρ. 1γ . 
Β) ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
    Στον προπονητή του σωματείου ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ Βελλίδη και στον προπονητή του σωματείου Α.Ο ΚΑΣΤΩΡ Ποντίκη Θ. έγγραφη επίπληξη  για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α της 21-02-2015 ( αρθρο 6 παραγ. 2  ) .
Γ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
1) Στον παράγοντα  του Σωματείου ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Τσάπα Χ.  ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 7 ημερολογιακών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α της 21-01-2015 ( αρθρο 11 παραγρ.2 ) .                                                 Η ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρου αφορά το διάστημα από 04/03/2015-11/03/2015 .